Drs. Anne Sookhoo
Psychologist / Therapist. Amersfoort, The Netherlands. e-mail: anne.sookhoo@free.fr. Mobile: +31 (0)6 1878 9147

OPLEIDING EN ACHTERGROND

Geboren in Suriname met een Indiase achtergrond heb ik mijn scholing en opleiding in Nederland genoten aan de universiteiten van Leiden en Amsterdam voor propedeuses  in geschiedenis en psychologie, en een doctoraal in klinische psychologie. Mijn stage en afstudeerscriptie richtten zich op de psychologische effecten van migratie op de mentale gezondheid. Daarna heb ik meerdere jaren bij de RIAGG in Amsterdam gewerkt, terwijl ik de specialisatie Gezondheidszorg psycholoog volgde. Na mijn verhuizing naar Zuid Frankrijk gaf ik trainingen voor individuen en groepen  (bijv. Dow Agro), onderwijl mijn vaardigheden  uitbreidend.

Inspelend op de behoefte aan een steungroep voor patienten met kanker heb ik in 2010 met andere professionals  CancerSupport Group06  opgericht (www.CSG06.wix.com)

BEROEPSETHIEK

Ik ben opgenomen in het  B.I.G.(Beroepen Individuele Zorg) register  van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn  en Sport, en als zodanig gehouden aan de gedragscode van de beroepsgroep. Voor de cliënt zijn dit garanties voor de kwaliteit en waarborg voor eventuele klachten.

ALGEMEEN

Een psycholoog en psychiater worden  vaak met elkaar verward. Hoewel het werkdomein van beiden de hersenen, emoties, gedachten en gedrag beslaat, zijn er kenmerkende verschillen. Een psychiater is medisch opgeleid en richt zich voornamelijk op stoornissen veroorzaakt door een chemische onbalans, terwijl een psycholoog zich voornamelijk op de gedachten, gevoelens en algemene mentale gezondheid richt. Ze werken soms samen in de behandeling van een cliënt, een psycholoog mag geen recepten uitschrijven, maar kan een cliënt naar een collega psychiater verwijzen, en vice versa.